Vilka företagsformer finns?

Företagande är något som finns med i livets önskedröm hos en hel del människor. Att få driva sitt eget företag, och helt enkelt känna att man jobbar för sig själv, är en tanke som hos en del bara förblir en tanke och en dröm, medan andra faktiskt gör en helomvändning i livet, och förverkligar sin dröm.

Företagsformer

En av de stora drivkrafterna är att trivas och ha kul på jobbet, och att i bästa fall få syssla med något man brinner för.

Att starta ett företag är inte helt enkelt, men det behöver egentligen inte vara så svårt att man för den skull avstår. Det krävs förstås en hel del planering, och att man sätter sig in i vilka regler och bestämmelser som finns. För en del verksamheter krävs tillstånd eller registrering, men för sådant går det alltid att hitta information. Man kan vända sig till myndigheterna, till branschorganisationen, eller helt enkelt söka på nätet.

Vilka företagsformer finns?

Företagande kan ske i många olika företagsformer. Man kan ha en enskild firma, handelsbolag, aktiebolag, enkelt bolag eller en ekonomisk förening. Vilken form av företag man väljer beror på vilken verksamhet som ska bedrivas, och hur förutsättningarna ser ut.

Enskild näringsverksamhet

För den som startar ett eget företag ensam kan enskild näringsverksamhet vara en lämplig företagsform. I detta företag driver man, som privatperson och ensam ägare, företaget, och man har också det fulla ansvaret. I en enskild firma finns det ingen tydlig gräns mellan ägaren och företaget.

Den enskilde näringsidkaren är ingen juridisk person, och som organisationsnummer för företaget används i den enskilda firman ägarens personnummer. Detta betyder att ägaren är ansvarig för företagets skulder och åtaganden, och om man exempelvis hyr en lokal, är det ägaren som står för hyreskontraktet, och inte företaget. Fattas det pengar i företaget är det ägaren som måste betala de skulder som finns. Även om den enskilda firman drivs av en enda person, kan man naturligtvis ha anställda. Vid första anställningen ska näringsidkaren registrera sig som arbetsgivare. Många företager som har denna företagsform upplever att deras klienter är mindre benägna att betala i tid eftersom att man antar att det personen på egen hand inte kan trycka på för att hämta in pengarna som klienten är skyldig till företagaren. Det absolut bästa sättet att komma tillrätta med detta är att sälja sina fakturor till ett finansbolag som erbjuder den tjänsten. Ett företag som hjälper dig med det är Qvido.se som hjälper företagare att komma i kontakt med finansbolag som erbjuder factoringtjänster.

Handelsbolag och kommanditbolag

Om det är mer än en person som startar ett företag, kan ett handelsbolag eller ett kommanditbolag vara den bästa lösningen. Precis som vid bildandet av enskild firma ställs inget krav på eget kapital vid denna bolagsform. Men, istället för att en enda ägare är ansvarig för företaget, är det i denna bolagsform delägarna tillsammans, som solidariskt delar ansvaret för företagets skulder. Om man, till exempel, är två stycken som tänker starta ett företag är handelsbolag ett bra alternativ. En variant av handelsbolag är kommanditbolag. I denna form är det en delägare som har huvudansvaret för företagets skulder, medan övriga delägare enbart har ansvaret kopplat till det kapital de satsat i bolaget. Ett handelsbolag är, i motsats till den enskilda firman, en juridisk person. Bolagsmännen, eller delägarna, bestämmer vem som har rätt att ingå avtal i företagets namn, och vem som ska ha rätt att företräda bolaget. Men, man kan inte genom avtal få bort det gemensamma och solidariska ansvaret gentemot utomstående. I det hänseendet har delägarna i handelsbolaget, eller bolagsmännen som de kallas, alltid ett personligt och solidariskt ansvar.

När man bildar ett handelsbolag är det bra att alltid skriva ett kompanjonavtal, även om man från starten är överens om hur allt ska skötas. I detta avtal reglerar man hur arbetsfördelningen ska se ut, arbetstider, uttag och andra förmåner, befogenheter, hur överskott respektive underskott ska fördelas med mera. Det är också bra att avtala om hur nya delägare kan ansluta sig, och hur man handlar om en delägare vill gå ur, eller av annan anledning försvinner ur bolaget. Det finns inga formella krav eller bestämmelser för hur ett kompanjonavtal ska se ut, men det är bra att försöka få med så med så många punkter som möjligt, så att inga oklarheter uppstår längre fram.

Delägarna i ett handelsbolag räknas inte som anställda, men när man anställer personal tar man på sig vissa förpliktelser. Av den anledningen är det extra viktigt att tänka på det personliga ansvaret man har. I ett kommanditbolag är vissa delägares ansvar begränsat till det de satsat i verksamheten. Dessa delägare kallas kommanditdelägare, och har vanligtvis ingen bestämmanderätt över hur företaget ska skötas. Minst en delägare måste dock ha obegränsat ansvar, och denne kallas komplementär.

Speciella krav för att starta aktiebolag

För att starta ett aktiebolag måste man avsätta ett aktiekapital på minst 50000 kr. I de flesta fall har inte delägarna i ett aktiebolag personligt ansvar för företagets skulder, och detta är ofta en anledning till att man väljer just aktiebolagsformen för sitt företag. Ett aktiebolag styrs av en styrelse och ibland också av en verkställande direktör. I ett privat bolag kan en och samma person vara både VD och styrelseledamot. Tvärtemot vad många tror är de flesta aktiebolag faktiskt enmansföretag. Men, även i dessa små aktiebolag måste det finnas en styrelse, och man måste hålla bolagsstämma.