Besikta ditt boende innan köp

Överlåtelsebesiktning

Att besikta sitt boende innan köp är numera en självklarhet för många. Det ger en trygghet att veta att huset inte har några uppenbara brister och veta att en professionell bedömare har gjort en grundlig genomgång av husets skick. Det kan kännas som en oöverstiglig uppgift att köpa ett hus. Och man vill veta vad det är man köper – så man inte köper ”grisen i säcken”. Ta gärna hjälp av någon god vän som t.ex. jobbar i fastighetsbranschen redan vid visning, om du har möjlighet. En överlåtelsebesiktning minskar risken betydligt för tvister mellan köpare och säljare. Därför är det att rekommendera både för dig som köpare och för dig som planerar att sälja ditt boende. Det är köparen som är skyldig att kontrollera husets skick – detta kallas för undersökningsplikt.

Vid överlåtelsebesiktning får du också skriftliga upplysningar om de brister som finns och besiktningsmannen kan också ge tips om vilka åtgärder som kan vara lämpliga att vidta.

besikta-ditt-hus

Överlåtelsebesiktningen går till så att en fackman från besiktningsföretaget gör en noggrann okulär genomgång av fastigheten och nedtecknar de brister och eventuella risker som finns. Normalt sett ingår följande i en överlåtelsebesiktning:

Okulär besiktning
Besiktningsteknikern använder sina sinnen och erfarenheter för att göra en koll på alla synliga ytor som finns tillgängliga i fastigheten. Inga ingrepp på fastigheten görs. Fuktindikering kan i vissa fall ingå men detta ska inte blandas ihop med fuktmätning.

Upplysningar
Besiktningsteknikern gör en analys av de handlingar som finns kopplade till fastigheten och som säljaren överlämnar till besiktningsteknikern. Besiktningsmannen kan ställa ytterligare frågor för att få upplysningar om sådant som inte finns dokumenterat i handlingarna. Den information som framkommer rör sig ofta om genomförda renoveringar, skador, underhåll och dylikt. Besiktningsteknikern kan inte garantera att de handlingar som han eller hon får av säljaren är korrekta.

Besiktningsprotokoll

Du får ett skriftligt besiktningsprotokoll av besiktningsteknikern som ett resultat av det arbete som har gjorts. I protokoll finns fördjupad information om de upptäckter som gjorts, och där kan även finnas förslag på ytterligare undersökningar som teknikern anser borde genomföras.

Du bör vara medveten om att inga ingrepp på huset görs vid en okulär överlåtelsebesiktning. Andra saker som inte ingår är sådana områden som ligger utanför själva bostadsbyggnaden, dvs. mark, altan m.m. Besiktningsteknikern kommer inte heller att kontrollera olika typer av installationer: el, vatten, värme, vitvaror, sanitet, skorsten och ventilation osv. Det kan också finnas delar av fastigheten som inte är möjliga att nå för teknikern, dessa åtkomliga ytor kommer inte att inspekteras. Det kan vara ytor täckta av snö eller som är blockerade av annan anledning.