Vad du behöver veta om Inkasso

Alla vet ju att man måste betala tillbaka pengar man lånat, och att man också måste betala andra fakturor. Uteblivna betalningar resulterar i ett första skede i onödiga extrautgifter, som påminnelseavgift och förseningsavgift. Men, betalar man inte alls blir påföljden värre, då det hela går till inkasso. Det betyder att den obetalda skulden kommer att drivas in, vilket ofta medför stora utgifter och en rad andra besvär för gäldenären.

Inkassoavgiften är 180 Kr

När en obetald skuld går till inkasso, måste man betala en särskild inkassoavgift. Denna avgift är lagstadgad, och ligger i dagsläget på 180 kr. Men, till denna avgift kommer oftast också en dröjsmålsränta, vilket gör att skulden växer ganska snabbt. En skuld som från början var relativt liten kan, sedan den gått till inkasso, nå ganska stora belopp, och därför är det bättre att försöka betala sina skulder innan de går till inkasso.

Vad gäller om man anser inkassokravet är felaktigt?

Om man anser att ett inkassokrav är felaktigt har man möjlighet att bestrida kravet. Man måste då informera fordringsägaren, det vill säga den man är skyldig pengar, om felaktigheterna. Detta gör man lämpligast genom att vända sig till det inkassoföretag som har hand om ärendet. Vid ett bestridande har inte inkassobolaget rätt att fortsätta driva in skulden längre. De kan då välja att avskriva skulden, om det finns faktiska felaktigheter, eller att driva ärendet vidare i domstol.

Ett inkassobolag måste ha tillstånd från Datainspektionen för att få bedriva sin verksamhet, men tyvärr ser man, då och då, inkassoföretag som saknar tillstånd. Det går att kontrollera vilka företag som har tillstånd för att bedriva inkasso, på Datainspektionens hemsida.

Vad gäller för inkassokrav?

För den enskilde som drabbas av inkassokrav finns det ofta många frågor man vill ha svar på.

Många tror att man måste få en betalningspåminnelse innan man kan få inkassokrav, men det stämmer faktiskt inte. Det finns inga bestämmelser som gör fordringsägaren tvungen att skicka påminnelse först, även om många ändå väljer att göra så. Den som vanligtvis är mån om att betala sina räkningar i tid blir kanske förskräckt när det dyker upp en betalningspåminnelse, när man av någon anledning glömt att betala. Men, en betalningspåminnelse medför bara en eventuell merkostnad i form av en påminnelseavgift, och i påminnelsen finns ett datum för ny betalning angivet. Detta har alltså inget med inkassokrav att göra. Ett inkassokrav har i de flesta fall någon form av påtryckning, eller hot, om rättsliga eller exekutiva åtgärder, som till exempel att ärendet ska lämnas in till betalningsföreläggande hos kronofogden.

Om du som företagare drabbas av en kund som inte betalar och om du inte har de juridiska musklerna som krävs för att driva in skulden på ett snabbt och effektivt sätt så kan du vända dig till Qvido som hjälper dig sälja dina fakturor.

Vad ska man då göra om man får ett inkassobrev, som man inte tycker är felaktigt och kan bestrida?

Det bästa är förstås att betala sin skuld med ränta och inkassokostnad, så som det står angivet i brevet. Då riskerar man inga ytterligare åtgärder. Om man inte kan betala i tid måste man kontakta den som har skickat brevet för att försöka få till en bra lösning. Kanske finns det möjlighet att upprätta en avbetalningsplan, även om det inte finns någon skyldighet för fordringsägaren att gå med på en sådan lösning. Det är i vilket fall som helst viktigt att höra av sig i tid, om man vet att man inte kan betala i tid, annars finns risk att fordringsägaren går vidare med fallet, och kanske hinner ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden, vilket kommer att medföra att ännu större kostnader läggs till den aktuella skulden.

För ytterligare svar på dina inkassofrågor se: http://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/inkasso/

Vad händer om man inte betalar

Om man varken betalar eller bestrider hamnar alltså ärendet till sist på kronofogdens bord. Betalar man inte heller där kan det fattas ett beslut om indrivning, och man får också en betalningsanmärkning. Denna anmärkning kommer att synas hos kreditupplysningsföretagen, och man får svårigheter, bland annat, med att få lån, skriva hyreskontrakt eller ta ett telefonabonnemang. En sådan betalningsanmärkning finns sedan med i registren i minst tre år, och kommer alltså att ställa till besvär i vardagen i många år framöver. Att inte betala sina skulder ger alltså inte bara ekonomiska konsekvenser i form av betydligt större skulder än man från början hade. Det kan också vara bra att tänka på att det inte finns någon egentligen gräns för hur små, eller stora, belopp man får bedriva indrivning på. Man kan alltså få inkassokrav även på de små skulderna, och det finns inga skulder man kan strunta i att betala, om man vill undvika inkasso.